Central Zone eCommerce CMS – Frontend B2C

 1. Stanovení cíle projektu – analýza požadavků a potřeb, vytvoření specifikace projektu a návrh architektury.
  Prvním krokem je proces, kdy se analytik a/nebo konzultant schází se zadavatelem a projednává s ním jeho představu o výsledku. Specifikuje, co má systém umět, jak by měl vypadat, jakou paletou funkcí disponovat.
  Tento krok může být prováděn opakovaně až do doby, kdy je specifikace kompletní. Ačkoliv se může zdát, že se nic neděje a klient může nabýt dojmu, že jen ztrácí čas, opak je pravdou – tento krok je zásadní a tvoří něco mezi 20-30% celkové náročnosti realizace.
 2. Vytvoření drátových modelů ilustrujících prakticky všechny stavy systému.
  Účelem tvorby drátového modelu je představit klientovi náhled na výsledek před tím, než se přistoupí k samotné realizaci. Klient tak má možnost posoudit, jestli se jeho představa kryje s návrhem dodavatele, k návrhu se vyjádřit nebo jej připomínkovat tak, aby se návrh co možná nejvíce přiblížil jeho představám.

   

 3. Grafický design. Grafické prvky, barevnou paletu, písmo – to vše je v rukou grafika nebo grafického studia. Ti vytvoří pro každou stránku drátového modelu odpovídající grafickou podobu.
 4. Funkční prototyp, to je spojení drátového modelu nebo grafických návrhů do klikatelné podoby. Zadavatel získává již velmi konkrétní představu o skutečném fungování konečné aplikace.
 5. Vývoj systému a testování.  Samotné programování, spojení grafických podkladů se šablonami systému a doplnění UI/UX funkcionalit.
 6. Uvedení do produkčního stavu – spuštění. Např.
  Petworld.cz b360watch wildmotors-1 extrem-audio-1
 7. Údržba, optimalizace, doplňování zakázkových funkcí
  SEO optimalizace, linkbuilding, marketing

 

Referenční projekty realizované na platformě Central Zone.